HES ve Revizyon Bakım İşleri

1

HES ve Revizyon Bakım İşleri

Seta Çelik, HES ve Baraj daimî teçhizatları kapsamında olan ekipmanlar için imalat ve montaj hizmeti sunarken, aynı zamanda HES ve Baraj Revizyon Bakım İşlerini yürütmektedir. HES ve Baraj Revizyon Bakım İşleri bir santralin verimli bir şekilde çalıştırılması için önemli bir yere sahiptir. HES ve Baraj Revizyon Bakım İşleri, projeniz için koruyucu işlev görür ve bu hizmetler ile güvenli bir tesis kurulumu amaçlanır. Koruyucu bakımın düzenli ve programlı yürütüldüğü santrallerde verimli bir işletme sağlandığı gibi, ani arızaların meydana gelme olasılığı azalacak ve dolayısıyla tamir bakım masrafları ile arıza nedeniyle üretilemeyen enerji de azalacaktır.

Aynı şekilde planlı-programlı yıllık bakımların dikkatlice yürütülmesi durumunda termik santraldeki ünitelerin verimli çalışmaları sağlanmış olur. HES ve Baraj Revizyon Bakım işleri ile düzenli olarak işletme ve bakım talimatlarına uygun bir şekilde yapılır.