Radyal Kapaklar

Tainter kapak olarak da bilinen Radyal Kapak, günümüzde en yaygın kullanılan dolu savak kapak tipidir.  Radyal kapak altındaki su akışlarından dolayı bir alt kapak olarak sınıflandırılmıştır. Yapısal çelik çerçeve tarafından desteklenen kavisli bir deri plakadan oluşur. Radyal kapağı kaldırmak veya indirmek için bir kaldırma sistemi kullanılır.

Radyal kapak, silindir şeklindedir ve eğimli olarak bükülmüş bir yüzey plakasından ve yüzeyi yataklara bağlayan, hidrostatik yükü sabit kaynaklara aktaran radyal kapak destek kollarından oluşur. Radyal kapak genel olarak kavisli cilt plakası, çapraz destek kolları, kauçuk contaları içeren kapı kanadı takımları gibi bölümlere sahiptir diyebiliriz.

Radyal kapak, geniş ve engelsiz su yolları için tasarlanmış olup, asgari kaldırma gücü gerektiren hafif bir ekonomik kapağa ihtiyaç duyulmaktadır. Kapı kanadı, açıklığın büyüklüğünün gerektirdiği genişlikte ve yükseklikte değişen kaynaklı bir yapıya sahiptir. Gömme sürtünme yuvaları, kapı açılıp kapanırken contaların kayması için düzgün bir düz yüzey sağlamak üzere duvarla aynı hizada monte edilir.

Radyal kapaklar, silindir şeklinde eğimli olarak bükülmüş bir yüzey plakasından ve yüzeyi yataklara bağlayan ve hidrostatik yükü sabit yataklara aktaran radyal destek kollarından oluşur. Radyal kapaklar çoğunlukla eğimli yüzey plakasının merkeziyle aynı noktaya denk gelen, yatay bir eksen etrafında hareket ederler. Bu yerleşim sayesinde yüzeye etki eden hidrostatik kuvvetler, kapak üzer ine herhangi bir açma veya kapatma etkisi yapmaksızın, direkt olarak dönme eksenine iletilirler.